21. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 29. 6. 2023 9:30 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0441/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“
Číslo usnesení
0442/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Číslo usnesení
0443/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava sociálních zařízení a výměna rozvodů ZTI, ZŠ Nad Vodovodem 460/81, Praha 10“
Číslo usnesení
0444/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele vyhlášeném ve Zjednodušeném podlimitním řízení pro s názvem „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“
Číslo usnesení
0445/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“
Číslo usnesení
0446/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN
Číslo usnesení
0447/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057731.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Číslo usnesení
0448/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Číslo usnesení
0449/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo usnesení
0450/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10“
Číslo usnesení
0451/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0452/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0453/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Číslo usnesení
0454/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 13 v bytovém domě č. p. 1280, Na Hroudě č. o. 1, k. ú. Vršovice, Praha°10
Číslo usnesení
0455/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0456/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10
Číslo usnesení
0457/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v°bytě č. 13 v domě č. p. 81, ulice Za Poštou č. o. 15, k. ú. Strašnice, Praha 10
Číslo usnesení
0458/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“
Číslo usnesení
0459/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu aktualizace Zásobníku projektů a záměrů Implementačního plánu Strategie a adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020 - 2024
Číslo usnesení
0460/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°-°Správa majetku (1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí
Číslo usnesení
0461/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2022/OZP/1516 na akci „Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení“
Číslo usnesení
0462/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“
Číslo usnesení
0463/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Číslo usnesení
0464/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045)
Číslo usnesení
0465/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství
Číslo usnesení
0466/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0467/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách°1980/31, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0468/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0469/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku
Číslo usnesení
0470/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Den sportu a zdraví“
Číslo usnesení
0471/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Parkour day“
Číslo usnesení
0472/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii
Číslo usnesení
0473/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a°projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022
Číslo usnesení
0474/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023
Číslo usnesení
0475/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0476/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
37.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru občanskosprávního (OOS) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0477/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“
Číslo usnesení
0478/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“
Číslo usnesení
0479/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika
Číslo usnesení
0480/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika
Číslo usnesení
0481/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce 2022
Číslo usnesení
0482/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava topení a ZTI v ZŠ Kodaňská“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0483/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s.°r.°o.
Číslo usnesení
0484/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
45.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“
Číslo usnesení
0485/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
21. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 29. 6. 2023 9:30 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...