30. k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku

30. k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku

Suggestion Number:
Resolution Number: 0470/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0470/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. vyhodnocení 2. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro°základní školy zřizované MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. schvaluje

 1. postup realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro°základní školy zřizované MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Mgr. Ondřeji Počarovskému, uvolněnému členovi RMČ, zajistit financování 3.°ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro°základní školy zřizované MČ°Praha°10

  Zodpovídá: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 31.01.2024

  0

 2. Mgr. Ondřeji Počarovskému, uvolněnému členovi RMČ, předložit RMČ Praha°10 vyhodnocení 3.°ročníku participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ s návrhem postupu pro 4.°ročník realizovaný°v°roce2024

  Zodpovídá: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 28.06.2024

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
30. k návrhu na schválení postupu realizace 3. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 2. ročníku
Suggestion Number:
Resolution Number: 0470/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...