38. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“

38. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0478/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0478/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 22. 6. 2023 „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele 4 MB services,°s.°r.°o., se sídlem Hájová°122/27, Nedvězí u°Říčan, 103°00°Praha 10, IČO°043°12°023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o°výběru dodavatele 4°MB°services,°s.°r. o., se°sídlem Hájová°122/27, Nedvězí u°Říčan, 103°00°Praha°10, IČO°043°12°023

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice°II“ s°dodavatelem 4°MB°services,°s.°r.°o., se sídlem Hájová°122/27, Nedvězí°u°Říčan, 103°00°Praha°10, IČO°043°12°023, dle°důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
38. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění LAN Access switchů do objektu Vinice II“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0478/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...