28. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách°1980/31, příspěvková organizace

28. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách°1980/31, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0468/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0468/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 605 tis. Kč na pořízení 5 ks interaktivních tabulí s příslušenstvím

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitele organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 13.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
28. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, V°Rybníčkách°1980/31, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0468/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...