39. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“

39. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0479/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0479/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 22.°6.°2023 „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele TOTAL SERVICE,°a.°s., se sídlem U°Uranie°954/18, Holešovice, 170°00°Praha°7, IČO°256°18°067, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o°výběru dodavatele TOTAL SERVICE,°a.°s., se sídlem U°Uranie°954/18, Holešovice, 170°00°Praha°7, IČO 256 18 067

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“ s dodavatelem TOTAL SERVICE,°a. s., se sídlem U°Uranie°954/18, Holešovice, 170°00°Praha°7, IČO 256 18 067, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
39. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0479/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...