2. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“

2. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0442/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0442/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 13. 6. 2023, výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ManuTOs, s. r. o., se sídlem Světova°249/14, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 097 79 795, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit rozeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele ManuTOs, s. r. o., se sídlem°Světova°249/14, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO°097°79°795

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z°MŠ na°ZŠ, ZŠ°Olešská 2222/18, 100°00°Praha 10“ s dodavatel ManuTOs,°s.°r.°o., se sídlem Světova 249/14, Libeň, 180°00°Praha°8, IČO°097 79 795, schválené tímto usnesením

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
2. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Změna dispozic a užívání 1. NP pavilonu A z MŠ na ZŠ, ZŠ Olešská 2222/18, 100 00 Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0442/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...