3. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“

3. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0443/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0443/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise ze dne 22. 6. 2023 výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, IČO 036 08 361, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uveřejnění Rozhodnutí o°výběru dodavatele Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, 102°00 Praha°10, IČO°036 08 361

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106°00 Praha 10 - Záběhlice“ s°dodavatelem Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, IČO 036 08 361, schválené tímto usnesením

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
3. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1. NP a 2. NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0443/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...