27. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace

27. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0467/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0467/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 195 tis. Kč na pořízení 2 ks interaktivních monitorů s příslušenstvím

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 13.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
27. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0467/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...