42. k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce 2022

42. k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0482/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0482/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zrušení bodu III. 1. usnesení RMČ číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha°10 za°rok°2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce°2022

  0

 

II. ukládá

 1. Mikuláši Pobudovi, uvolněnému členu RMČ,

  podepsat smlouvu schválenou ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
42. k návrhu na zrušení části Usnesení číslo 0431/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2022 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha°10 v°roce 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0482/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...