7. k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN

7. k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN

Suggestion Number:
Resolution Number: 0447/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0447/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do kapitoly OBN dle přílohy č.1 tohoto usnesení (příloha č.1 předloženého materiálu)

  0

 2. převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN k 1. 7. 2023

  0

 3. změnu účtování nákladů i výnosů plynoucí z Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 pod ORJ 8260 od 1. 7. 2023

  0

 4. přechod oprávnění k bankovnímu účtu 35-2000733369/0800 v rozsahu Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a°zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN od 1. 7. 2023

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, provést příslušnou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 dle bodu I.1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 15.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, realizovat výše uvedenou změnu dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 15.07.2023

  0

 3. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, zahájit změnu účtování dle bodu I.3. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 01.07.2023

  0

 4. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, informovat o výše uvedené změně dle bodu I.4. tohoto usnesení vedení správní firmy PRAHA 10 - Majetková,°a.°s.

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 01.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
7. k návrhu na převod Příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č.2016/OMP/1082 z OMP na OBN a s tím spojenou změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2023 z kapitoly OMP do OBN
Suggestion Number:
Resolution Number: 0447/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...