25. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045)

25. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0465/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0465/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Miroslavu Kárnikovi, vedoucímu OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na°rok°2023 dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
25. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2045)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0465/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...