21. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°-°Správa majetku (1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí

21. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°-°Správa majetku (1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí

Suggestion Number:
Resolution Number: 0461/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0461/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 - Správa majetku (1511) do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°Správa majetku°(1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č.°1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2023 dle bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
21. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0083°-°Správa majetku (1511) do odvětví 0021°-°Životní prostředí
Suggestion Number:
Resolution Number: 0461/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...