40. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika

40. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika

Suggestion Number:
Resolution Number: 0480/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0480/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na změnu rozpočtu  2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041°-°Školství do odvětví 0092 - Informatika dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č.°1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, provést změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 12.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
40. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0092 - Informatika
Suggestion Number:
Resolution Number: 0480/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...