19. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“

19. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0459/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0459/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 19. 6. 2023 „Pietní a°odpočinkové místo - Kaplička Malešice“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a°výběr dodavatele CPMA, s. r. o., se sídlem Korunní 2569/108, 101°00°Praha 10 - Vinohrady, IČO 071 39 969, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele CPMA,°s.°r.°o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČO°071°39°969

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.07.2023

  0

 2. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a°odpočinkové místo - Kaplička Malešice“ s°dodavatelem CPMA,°s.°r.°o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČO°071°39°969

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 20.07.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
19. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0459/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...