23. k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“

23. k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0463/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0463/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s připojením městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Milanu Válkovi, koordinátorovi místní Agendy 21 a programu Zdravé město, zajistit ve°spolupráci s místními organizacemi realizaci akce „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023 v městské části Praha 10“ dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ

    Termín plnění: 09.10.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
23. k návrhu na připojení městské části Praha 10 k celoevropské iniciativě „Evropský týden udržitelného rozvoje 2023“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0463/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...