33. k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii

33. k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii

Suggestion Number:
Resolution Number: 0473/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0473/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii Rada městské části Praha 10

I. odvolává

 1. předsedkyni Odborné skupiny pro strategii, Renatu Chmelovou

  0

 2. tajemnici Odborné skupiny pro strategii, Bc. Ivu Hájkovou

  0

 3. členy Odborné skupiny pro strategii:
  Mgr. Tomáše Urbánka, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
  Mgr. Janu Vinterovou, odbor školství ÚMČ Praha 10
  Ing. Kateřinu Smělou, odbor ekonomický ÚMČ Praha 10
  Ing. Jiřího Hladkého, odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
  Ing. Janu Komrskovou, členku politického vedení

  0

 

II. jmenuje

 1. za ÚMČ Praha 10:
  Mgr. Alenu Snelling, oddělení strategického rozvoje a participace
  Bc. Jakuba Brzoně, odbor majetkoprávní
  Bc. Karolinu Götzovou, odbor hospodářské správy
  Ing. Lukáše Karáska, odbor informatiky
  Mgr. Kamilu Bílou, odbor Kanceláře starosty
  Ing. Miroslava Kárníka, odbor ekonomický
  PhDr. Romana Vaculku, odbor školství
  Bc. Milana Válka, koordinátora MA21
   

  0

 2. za politické vedení MČ Praha 10:
  MgA. Davida Kašpara, místostarostu
  Bc. Radka Lojdu, místostarostu
  Ing. Milana Maršálka, uvolněného člena RMČ
  JUDr. Pavla Šutku, místostarostu

  0

 3. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici, předsedkyní Odborné skupiny pro strategii

  0

 4. Mgr. Alenu Snelling, odd. strategického rozvoje a participace, tajemnicí Odborné skupiny pro strategii

  0

 

III. jmenuje

 

IV. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit zasedání Odborné skupiny pro strategii ve°složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.12.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
33. k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii
Suggestion Number:
Resolution Number: 0473/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...