45. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“

45. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0485/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0485/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 28.°6.°2023 „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA°10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele U1,°s. r. o., se°sídlem Nejedlého°373/1, Lesná, 638°00°Brno, IČO°262°73°179, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o°výběru dodavatele U1,°s.°r.°o., se°sídlem Nejedlého°373/1, Lesná, 638°00°Brno, IČO°262°73°179

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s°názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“ s dodavatelem U1,°s.°r.°o., se°sídlem Nejedlého 373/1, Lesná, 638°00°Brno, IČO°262°73°179, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
45. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VINICE PRO ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0485/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...