26. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství

26. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství

Suggestion Number:
Resolution Number: 0466/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0466/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů – přesun finančních prostředků v°rámci odvětví 0041 – Školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha°10 na rok°2023 dle bodu I.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 17.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
26. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství
Suggestion Number:
Resolution Number: 0466/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...