1. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0441/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0441/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“, dle § 127 odst.°1 zákona č.°134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Oznámení o zrušení zadávacího řízení s°názvem „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 07.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 07.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
1. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0441/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...