35. k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023

35. k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0475/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0475/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a°sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. M. Kárníkovi, vedoucímu OEK, provést změnu rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

    Termín plnění: 14.07.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
35. k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 – Vnitřní správa (RO 2053) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pro rok 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0475/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...