41. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika

41. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika

Suggestion Number:
Resolution Number: 0481/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0481/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do°odvětví 0092 - Informatika  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č.°1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Miroslavu Kárníkovi, vedoucímu OEK, provést změnu v rozpočtu MČ Praha 10 na°rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Miroslav Kárník, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 12.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
41. k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0031 - Doprava do odvětví 0092 - Informatika
Suggestion Number:
Resolution Number: 0481/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...