44. k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s.°r.°o.

44. k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s.°r.°o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0484/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0484/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER, s. r. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s. r.°o., a°to v°bodě°II.2.

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mikuláši Pobudovi, uvolněnému členu RMČ, podepsat Smlouvu o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s. r. o., se°sídlem Francouzská°284/94, 101°00°Praha°10, IČO°061°96°870, dle přílohy č.°2 předloženého materiálu

   

  Zodpovídá: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 07.07.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
44. k návrhu na zrušení části usnesení č. 0439/RMČ/2023 ze dne 15. 6. 2023 k návrhu na změnu rozpočtu 2023 – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 – Pokladní správa do odvětví 0091 – Vnitřní správa a schválení návrhu Smlouvy o organizaci designérské soutěže se společností CZECHDESIGN CENTER,°s.°r.°o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0484/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...