17. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10

17. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0457/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0457/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy ve výši nákladů podle předložené dokumentace dle přílohy č.°2 předloženého materiálu

   

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č.°3 v domě č. p.°1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10, dle přílohy č.°2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu°I.°tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
17. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 3 v domě č. p. 1150, ulice Dukelská č. o. 3, k. ú. Vršovice, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0457/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...