36. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

36. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0476/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0476/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. jednu pracovní pozici referent/referentka (sport a sousedské aktivity) v přímé řídící pravomoci vedoucího Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

  ke dni 30. 6. 2023

   

  0

 

II. zřizuje

 1. jednu pracovní pozici projektový/á manažer/ka pro oblast sportu v přímé řídící pravomoci vedoucího Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10

  s účinností od 1. 7. 2023

   

  0

 

III. schvaluje

 1. novou organizační strukturu Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1. předloženého materiálu

  s účinností od 1. 7. 2023

   

  0

 

IV. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z bodu I. až III. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.07.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I. až III. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.07.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
36. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0476/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...