34. k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a°projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022

34. k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a°projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0474/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0474/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. Hodnotící zprávu o plnění „Metodického postupu pro zavádění strategického a°projektového řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. JUDr. Janě Hatalové, tajemnici, předložit RMČ Hodnotící zprávu o plnění „Metodického postupu pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha°10“ za rok 2023

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 30.06.2024

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
34. k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a°projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0474/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...