9. k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"

9. k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"

Suggestion Number:
Resolution Number: 0449/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0449/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10" Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797  k akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10, se společností Pražská teplárenská,°a.°s., IČO°452°73°600, se sídlem Praha°7, Partyzánská°1/7, PSČ°170°00, dle důvodové zprávy a°části°III.°předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Smlouvu o dodávce tepelné energie č.°3057732.1000797  k°akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10, schválenou dle bodu I.1. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 17.07.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
9. k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie č. 3057732.1000797, „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Suggestion Number:
Resolution Number: 0449/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (8)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...