6. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“

6. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0446/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0446/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 22.°6.°2023 „Instalace datové sítě v ZŠ°V°Rybníčkách“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a°výběr dodavatele CompuNet, s. r. o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150°00°Praha°5, IČO 276 08 514, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o°výběru dodavatele CompuNet,°s.°r. o., se sídlem Zubatého°295/5, Smíchov, 150°00°Praha 5, IČO°276 08°514

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“ s°dodavatelem CompuNet,°s. r. o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150°00°Praha°5, IČO 276 08 514, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 14.07.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
6. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace datové sítě v ZŠ V Rybníčkách“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0446/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...