14. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

14. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky

Suggestion Number:
Resolution Number: 0454/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0454/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření vzorových smluv o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášek se subjekty dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. odstranění graffiti z domů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínek stanovených smlouvou o účasti v  projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na náklady MČ Praha 10, maximálně do výše dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat smlouvy o účasti v projektu „Praha°10 bez graffiti II“ dle bodu I.1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 29.09.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit odstranění graffiti na nemovitých věcech dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
14. k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky
Suggestion Number:
Resolution Number: 0454/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...