11. k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10“

11. k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0451/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0451/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření rozhdčí smlouvy s GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská, Vedoucí společník GEOSAN GROUP,°a.°s., se sídlem U Nemocnice°430, 280°02°Kolín°III, IČO°281°69°522 a Společník VISTORIA CZ,°a.°s., se°sídlem Revoluční 767/25, 110°00°Praha°1, IČO°251°10°977, ve znění dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít rozhodčí smlouvu, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 14.07.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
11. k návrhu na uzavření rozhodčí smlouvy týkající se stavby s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha°10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0451/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...