24. k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město

24. k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město

Suggestion Number:
Resolution Number: 0464/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0464/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o ustanovení Bc. Milana Válka koordinátorem místní Agendy 21 a Programu Zdravé město

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Milanu Válkovi, koordinátorovi místní Agendy 21 a Programu Zdravé město, spolupracovat na realizaci „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy°21 a°Programu Zdravé město“, na vyhodnocování „Plánu zlepšování°2023“ a na zpracování „Průběžné zprávy za°rok°2023 k auditu udržitelného rozvoje MČ°Praha°10"

  Zodpovídá: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ

  Termín plnění: 29.03.2024

  0

 2. Bc. Milanu Válkovi, koordinátorovi místní Agendy 21 a Programu Zdravé město, účastnit se průběžně vzdělávacích programů a seminářů v oblasti udržitelného rozvoje

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.06.2026

  0

 3. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit vyhodnocení pracovní činnosti Bc.°Milana Válka, koordinátora místní Agendy°21 a°Programu Zdravé město

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.06.2026

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
24. k návrhu k informaci o ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Suggestion Number:
Resolution Number: 0464/RMČ/2023
Suggestor: Maršálek Milan, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...