29. k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace

29. k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0469/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0469/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 240 na 270 účastníků vzdělávání, od 1. 9. 2023, dle°důvodové zprávy předloženého materiálu 

  0

 

II. ukládá

 1. PhDr. Romanu Vaculkovi vedoucímu OŠK, zajistit změnu zápisu v rejstříku škol a°školských zařízení u Základní školy, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 2. PhDr. Romanu Vaculkovi vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky Základní školy, Praha°10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace, o změnách dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
29. k návrhu na navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0469/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...