16. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10

16. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0456/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0456/RMČ/2023
ze dne 29.06.2023
k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. stavební úpravy ve výši nákladů podle předložené dokumentacedle přílohy č.°3 předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č.°2 v bytovém domě č.°p.°130, Litevská č.°o.°13, k. ú. Vršovice, Praha 10 dle přílohy č.°3 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I.°tohoto usnesení ve°znění přílohy č. 3 předloženého materiálu.

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
16. k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 130, Litevská č. o. 13, k. ú. Vršovice, Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0456/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...