8. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 3. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10
Číslo usnesení
0121/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 5849/1 za°část pozemku parc. č. 51 vše v k. ú. Záběhlice
Číslo usnesení
0122/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v°k.°ú. Vinohrady - PREdistribuce
Číslo usnesení
0123/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice - ADBA, s. r. o.
Číslo usnesení
0125/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka
Číslo usnesení
0126/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 -°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024
Číslo usnesení
0127/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001)
Číslo usnesení
0128/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 a k návrhu na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ°Praha 10"
Číslo usnesení
0129/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů u°ČSOB, a. s., a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů
Číslo usnesení
0130/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci ZŠ U°Vršovického nádraží - propojení dvou křídel
Číslo usnesení
0131/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v°ulici Bajkalská, Praha 10“
Číslo usnesení
0132/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.°VPI/PH/2022/155, VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10
Číslo usnesení
0133/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038 a zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášenou v otevřeném nadlimitním režimu
Číslo usnesení
0134/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0135/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0136/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0137/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu
Číslo usnesení
0138/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHUB, z. ú.
Číslo usnesení
0139/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0140/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0141/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0142/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství ve°vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Číslo usnesení
0143/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007)
Číslo usnesení
0144/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3007)
Číslo usnesení
0145/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2003)
Číslo usnesení
0146/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7001)
Číslo usnesení
0147/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0148/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0149/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10
Číslo usnesení
0150/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
31.
Jednání
k ústní informaci k problematice "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na°pozemku v majetku TSK Praha v blízkosti stanice metra Strašnická
Číslo usnesení
0151/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
8. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 3. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...