8. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

8. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 3. 2023 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10
Resolution Number
0121/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemku parc. č. 5849/1 za°část pozemku parc. č. 51 vše v k. ú. Záběhlice
Resolution Number
0122/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v°k.°ú. Vinohrady - PREdistribuce
Resolution Number
0123/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice - ADBA, s. r. o.
Resolution Number
0125/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení čistopisu Urbanistické studie Skalka
Resolution Number
0126/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 -°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024
Resolution Number
0127/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních dotací - spolupodílů z EU a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekty Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 7001)
Resolution Number
0128/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 a k návrhu na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ°Praha 10"
Resolution Number
0129/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů u°ČSOB, a. s., a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů
Resolution Number
0130/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci ZŠ U°Vršovického nádraží - propojení dvou křídel
Resolution Number
0131/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie č. 18/2670/13-046/2971 ze dne 19. 12. 2018, k akci „Výstavba mateřské školy v°ulici Bajkalská, Praha 10“
Resolution Number
0132/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.°VPI/PH/2022/155, VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10
Resolution Number
0133/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038 a zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášenou v otevřeném nadlimitním režimu
Resolution Number
0134/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0135/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0136/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0137/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu
Resolution Number
0138/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHUB, z. ú.
Resolution Number
0139/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0140/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0141/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0142/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství ve°vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Resolution Number
0143/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007)
Resolution Number
0144/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 3007)
Resolution Number
0145/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2003)
Resolution Number
0146/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7001)
Resolution Number
0147/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
28.
Proceeding
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0148/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0149/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10
Resolution Number
0150/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
31.
Proceeding
k ústní informaci k problematice "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na°pozemku v majetku TSK Praha v blízkosti stanice metra Strašnická
Resolution Number
0151/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
8. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 3. 2023 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...