14. k návrhu na vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038 a zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášenou v otevřeném nadlimitním režimu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0134/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0134/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038 a zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášenou v otevřeném nadlimitním režimu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190°00°Praha 9, IČO 273 64 038 ze zadávacího řízení s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášeném v otevřeném nadlimitním režimu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity -°ZŠ°Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášeném v otevřeném nadlimitním režimu dle § 127 odst. 2, písm. h), zákona č.°134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat vyloučení účastníka AP STUDIO, s.°r.°o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038, dle bodu I.°1.°tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Oznámení o zrušení zadávacího řízení s°názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ dle bodu I. 2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.04.2023

  0

 3. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášeném v otevřeném nadlimitním režimu, dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 17.04.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
14. k návrhu na vyloučení účastníka AP STUDIO, s. r. o., se sídlem Ocelářská 2274/1, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 273 64 038 a zrušení zadávacího řízení na zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ vyhlášenou v otevřeném nadlimitním režimu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0134/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...