21. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0141/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0141/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V°Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v°otevřeném řízení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubovi Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení vyhlášenou s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 24.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
21. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0141/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...