18. k návrhu na vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0138/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0138/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Karolině Götzové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OHS, zajistit proces vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

    Termín plnění: 30.04.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
18. k návrhu na vyřazení technicky, legislativně a morálně zastaralého softwaru v evidenci úřadu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0138/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...