7. k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 -°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024

7. k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 -°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0127/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0127/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. Akční plán městské části Praha 10 na období 2023-2024°-°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024     

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
7. k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2023-2024 -°prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a°návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0127/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...