3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v°k.°ú. Vinohrady - PREdistribuce

3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v°k.°ú. Vinohrady - PREdistribuce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0123/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0123/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v k. ú. Vinohrady - PREdistribuce Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. s prodejem části pozemku parc. č. 2808/1 v k. ú. Vinohrady společnosti PREdistribuce, a.°s.

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 23.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2808/1 v°k.°ú. Vinohrady - PREdistribuce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0123/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...