5. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice - ADBA, s. r. o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0125/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0125/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice - ADBA, s. r. o. Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s pronájmem pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice společnosti ADBA, s. r. o.

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 23.03.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
5. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2742/2 a části pozemku parc. č. 2742/3 v k. ú. Strašnice - ADBA, s. r. o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0125/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...