10. k návrhu výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů u°ČSOB, a. s., a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0130/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0130/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů u ČSOB, a. s., a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat výpověď Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů dle bodu I. 1. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 15.03.2023

  0

 2. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zajistit doručení podepsané výpovědi Smlouvy o°poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů do ČSOB, a. s.

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 3. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zajistit zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů dle bodu I. 2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
10. k návrhu výpovědi Smlouvy o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů u°ČSOB, a. s., a zrušení bankovního účtu MČ Praha 10 vedeného u ČSOB, a. s., včetně podpisových vzorů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0130/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...