30. k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0150/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0150/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změny jednacího řádu Rady městské části Praha 10 vyznačené v příloze č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. znění jednacího řádu Rady městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, zajistit vydání a zveřejnění úplného znění°jednacího řádu Rady městské části Praha 10 ve znění schváleném dle bodu I.°2. tohoto usnesení na webových stránkách městské části Praha 10

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 15.03.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
30. k návrhu na změnu jednacího řádu Rady městské části Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0150/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...