20. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení

20. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0140/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0140/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v°otevřeném řízení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení vyhlášenou s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 24.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0140/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...