22. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0142/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0142/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 140 tis.°Kč a°čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 140 tis. Kč na°vybudování dopadové plochy na zahradu MŠ

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Ivetě Hroudové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace, dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Iveta Hroudová, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
22. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0142/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...