31. k ústní informaci k problematice "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na°pozemku v majetku TSK Praha v blízkosti stanice metra Strašnická

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0151/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0151/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k ústní informaci k problematice "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na pozemku v majetku TSK Praha v blízkosti stanice metra Strašnická Rada městské části Praha 10

I. ukládá

 1. Mgr. Matěji Štěpánkovi, předsedovi Komise protidrogové, zařadit projednání problematiky umístění "Kratomatu" na prodej kratomu v blízkosti stanice metra Strašnická na nejbližší jednání komise, výstup z jednání komise přenést na národního protidrogového koordinátora

  Zodpovídá: Bc. Radek Lojda, místostarosta

  Termín plnění: 23.03.2023

  0

 

II. pověřuje

 1. místostarostu Bc. Radka Lojdu, člena rady Mikuláše Pobudu a předsedu Komise protidrogové Mgr. Matěje Štěpánka k neprodlenému zahájení jednání o odstranění "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na území MČ Praha 10 v blízkosti stanice metra Strašnická, s TSK Praha a gesčně příslušnými členy Rady HMP, případně dalšími dotčenými orgány

   

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
31. k ústní informaci k problematice "Kratomatu" na prodej kratomu, umístěného na°pozemku v majetku TSK Praha v blízkosti stanice metra Strašnická
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0151/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...