9. k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 a k návrhu na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ°Praha 10"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0129/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0129/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 a k návrhu na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10" Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 k návrhu na jmenování pracovní skupinu pro tvorbu „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, v plném rozsahu

  0

 

II. jmenuje

 1. novou pracovní skupinu pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“ ve°složení:

  Mgr. Šimona Huitric - oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář tajemníka, vedoucí pracovní skupiny

  Mgr. Regína Dlouhá - ředitelka Klubu K2, metodik pracovní skupiny

  Bc. Milan Válek - oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář tajemníka, analytik pracovní skupiny

  Jana Martínková - oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář tajemníka, tajemnice pracovní skupiny

  0

 

III. ukládá

 1. MgA. Davidu Kašparovi, místostarostovi, zajistit informování členů pracovní skupiny uvedených v bodě II. tohoto usnesení o jejich jmenování    

  Zodpovídá: MgA. David Kašpar, místostarosta

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
9. k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 207 ze dne 17. 3. 2020 a k návrhu na jmenování nové pracovní skupiny pro zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ°Praha 10"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0129/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...