11. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci ZŠ U°Vršovického nádraží - propojení dvou křídel

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0131/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0131/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci  "ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel", dle části III. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválený v bodě 1. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 23.03.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
11. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci ZŠ U°Vršovického nádraží - propojení dvou křídel
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0131/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (8)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...