19. k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHUB, z. ú.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0139/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0139/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHUB, z. ú. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHub, z. ú., se sídlem Na strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 059 28 541, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Memorandum o spolupráci mezi°společností PowerHub, z. ú., se sídlem Na strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4, IČO°059 28 541 a Městskou části Praha 10, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
19. k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci se společností PowerHUB, z. ú.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0139/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...