24. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007)

24. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0144/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0144/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2007) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Kateřině Smělé, vedoucí OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle°bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Kateřina Smělá, vedoucí odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
24. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2007)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0144/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...