23. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství ve°vedoucí pracovní pozici pro další funkční období

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0143/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0143/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství (kód MŠ21, ZŠ43 a ZŠ44) ve vedoucích pracovních pozicích pro další 6leté funkční období dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Ivetě Hroudové, vedoucí OŠK, zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací ve školství o pokračování ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Iveta Hroudová, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 31.03.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
23. k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelů příspěvkových organizací ve školství ve°vedoucí pracovní pozici pro další funkční období
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0143/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...