1. k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0121/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0121/RMČ/2023
ze dne 09.03.2023
k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. působnosti komisí RMČ Praha 10 takto:

  a) pro Komisi bytové politiky (KBP) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b) pro Komisi územního rozvoje (KÚR) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  c) pro Komisi výchovně vzdělávací (KVV) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  d) pro Komisi místopisnou a pro udělování čestného občanství (KMČO) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  e) pro Komisi majetkovou a nebytových prostor (KMN) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  f) pro Komisi bezpečnostní (KB) dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  g) pro Komisi grantovou (KG) dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  h) pro Komisi pro podporu podnikání (KPP) dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  i) pro Komisi informační a Smart Cities (KISC) dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  j) pro Komisi pro dopravu (KPD) dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  k) pro Komisi památkovou (KPAM) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  l) pro Komisi pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  m) pro Komisi kulturní (KK) dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  n) pro Komisi protidrogovou (KP) dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  o) pro Komisi redakční rada (RR) dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

   

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu ke schválení působností komisí RMČ Praha 10 v souladu s § 3 Jednacího řádu komisí RMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0121/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...